Dzisiaj jest:
ul. Pocztowa 1-3, 63- 600 Kępno, infolinia: 62 78 23 238
plenfrderu

AKTUALNOŚCI PSSE KĘPNO

W dniu 10.04.2019r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie spotkała się komisja konkursowa i dokonała oceny prac, które wpłynęły do tutejszej stacji.

Konkurs kierowany był do uczniów klas V szkół podstawowych na komiks, pod hasłem „Palić, nie palić - oto jest pytanie?”. Do PSSE w Kępnie dostarczono 9 prac. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez PSSE w Kępnie.

   I miejsce – Milena Kubica – Zespół Szkół w Perzowie
   II miejsce – Anna Mielcarek - Szkoła Podstawowa w Świbie
   III miejsce – Oskar Nagel – Zespół Szkół w Opatowie
   Wyróżnienie - Martyna Namyślak - Zespół Szkół w Laskach

Praca która zajęła I miejsce została przesłana do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu na konkurs do etapu wojewódzkiego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za wzięcie udziału w konkursie.

Wiosenny przegląd szkolnych i gminnych boisk oraz placów zabaw!


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie, mając na uwadze zdrowie oraz bezpieczeństwo dzieci, przypomina o konieczności regularnego sprawdzania stanu technicznego, przymocowania do podłoża urządzeń na placach zabaw oraz sprzętu i urządzeń zamontowanych na boiskach szkolnych. W związku z tym, że w okresie jesienno – zimowym pod wpływem czynników atmosferycznych stan tych urządzeń mógł ulec zmianie, wiosenny przegląd szkolnych oraz gminnych boisk i placów zabaw należy przeprowadzić przed rozpoczęciem użytkowania urządzeń przez dzieci oraz młodzież.

plac zabaw

cover

Media Support Group organizator kampanii informacyjnej „Zaszczep się wiedzą” doceniając ogromne znaczenie szczepień, organizuje konkurs skierowany do nauczycieli „Zaszczep się wiedzą o szczepieniach”

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Głównym celem konkursu jest zwiększenie świadomości dotyczącej znaczenia szczepień dla zdrowia publicznego i zdrowia jednostki oraz profilaktyki chorób zakaźnych.

Konkurs zachęca do pokazania korzyści wynikających ze szczepień, ich znaczenia w wymiarze Polski oraz świata, poruszenia zagadnień z dziedziny biologii, historii, wiedzy o społeczeństwie, życia w rodzinie a także profilaktyki chorób zakaźnych.

Zadanie konkursowe polega na zaplanowaniu oraz opisaniu lekcji poświęconej problematyce szczepień.
Wyróżnione scenariusze zostaną opublikowane w formie elektronicznej (ebook), zaś autorzy 4 najciekawszych scenariuszy otrzymają nagrodę rzeczową w formie bonu o wartości 500 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie: zaszczepsiewiedza.pl/konkurs.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Kępnie zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie. Zadaniem konkursowym jest nagranie i zmontowanie filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

pdf Regulamin Konkursu na Szkoła Wolna od Używek 2019

pdf Zał. 1 Deklaracja uczestnictwa

pdf Zał. 2 Formularz zgłoszeniowy szkoły

pdf Zał. 3 Zgoda na wykorzystanie wizerunku OSOBA PEŁNOLETNIA

pdf Zał. 4 Zgoda na udział w konkursie i wykorzystanie wizerunku OSOBA NIEPEŁNOLETNIA

Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Kępnie zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie. Zadaniem konkursowym jest wykonanie filmu pod hasłem „Tytoń – od leku po truciznę” na temat profilaktyki palenia tytoniu.

pdf REGULAMIN KONKURSU

Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Kępnie zaprasza uczniów klas V szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie. Zadanie konkursowe polegać będzie na komiks – czyli opowiadanie utworzone przez połączenie kilku obrazków składających się na jakąś historię.

pdf REGULAMIN KONKURSU

Odra to choroba o bardzo wysokiej zaraźliwości najbardziej niebezpieczna jest dla dzieci do 5 roku życia oraz osób z zaburzeniami układu odporności. Co czwarta chora osoba wymaga hospitalizacji. Jedna na 1000 chorych umiera w przebiegu choroby. Według szacunków WHO odra stanowi 8 z kolei przyczynę zgonów na świecie.

Objawy:
Pierwszymi objawami odry są: złe samopoczucie, wysoka temperatura (39- 41°C), zapalenie spojówek, kaszel, katar. U 80% chorych na 2-3 dni przed wysypką na przekrwionej błonie śluzowej policzków pojawiają się 1-2 mm białawe plamki Koplika, które bledną ok 14 dnia od zakażenia. Następnie pojawia się plamisto- grudkowa wysypka na skórze twarzy i szyi, która rozprzestrzenia się na tułów oraz kończyny. Wysypka utrzymuje się przez 3 do 7 dni, potem ustępuje, pozostawiając przebarwienia i delikatne złuszczanie naskórka.

CZYTAJ WIĘCEJ

W ramach realizacji programu edukacyjnego „Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny” pracownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Kępnie Ewa Marszałek oraz st. Sierz. Filip Ślęk pracownik Powiatowej Komendy Policji w Kępnie przeprowadzili szkolenia dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej w Donaborowie. Program profilaktyczny został przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jest to instrument profilaktyki uniwersalnej bazujący na metodach aktywizujących, adresowany do młodzieży szkolnej w wieku 15-18 lat.

CZYTAJ WIĘCEJ

W ramach współpracy z firmą GlaxoSmithKline w dniu 06.12.2018 r. w Restauracji „Kamiński a Zdrowie” w Kępnie odbyło się szkolenie nt. znaczenia szczepień ochronnych w profilaktyce inwazyjnej choroby meningokokowej oraz zmian w kalendarzu szczepień ochronnych na rok 2019 – skierowane do pielęgniarek pracujących w punktach szczepień, położnych oraz lekarzy.
Uczestników szkolenia powitała Pani Inspektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie. Konferencję przeprowadził  Konsultant Naukowy w firmie GlaxoSmithKline. Uczestnicy otrzymali materiały oświatowe na temat szczepień ochronnych. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem personelu medycznego z placówek nadzorowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kępnie.

20181206 111542

karp   

W związku z tym, iż przepisy prawa, w tym przepisy o ochronie zwierząt, nie regulują szczegółowo sposobu postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej, a w szczególności w czasie ich uśmiercania, należy stosować ogólne zasady wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.)

CZYTAJ WIĘCEJ

Działania przeprowadzane w listopadzie i grudniu2018r.kładą nacisk na dialog dotyczący konieczności testowania w kierunku HIV, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Tygodnia Testowania w dniach 23-30.11.2018r i 01.12.2018r. w ramach Światowego Dnia AIDS. W tym czasie niektóre punkty konsultacyjno –diagnostyczne (PDK), zlokalizowane w 26 miastach w całej Polsce, wydłużają swoje godziny pracy. Aktualne godziny pracy oraz lokalizację danego punktu można sprawdzić na stronie https://aids.gov.pl/pkd/ oraz w pliku „Godziny otwarcia w ramach ETT –23-30.11.2018”.

Loading...