Dzisiaj jest:
ul. Pocztowa 1-3, 63- 600 Kępno, infolinia: 62 78 23 238
plenfrderu

AKTUALNOŚCI PSSE KĘPNO

Projekt o tematyce „Ograniczanie zagrożeń zawodowych skutkujących schorzeniami układu mięśniowo-szkieletowego oraz układu ruchu wywołanymi wykonywaniem ręcznych prac transportowych” realizowany w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych na lata 2013 – 2020.

pdf Sprawdź, czy twoja pozycja przy pracy jest prawidłowa

pdf Sprawdź, czy prawidłowo wykonujesz ręczne prace transportowe

Identyfikator UFI – 16-znakowy kod o nazwie „niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej”. Będzie obowiązkowy na etykietach wszystkich produktów sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla zdrowia lub stwarzających zagrożenie fizyczne.

Kody UFI muszą być umieszczone przez przedsiębiorców na etykietach mieszanin przed upływem terminów:

• mieszaniny przeznaczone dla konsumentów – 1 styczeń 2020 r.
• mieszaniny przeznaczone do użytku profesjonalnego – 1 styczeń 2021 r.
• mieszaniny przeznaczone tylko do użytku przemysłowego – 1 styczeń 2024 r.
• mieszaniny już obecne na rynku – 1 styczeń 2025 r

Identyfikator UFI i co to oznacza dla etykiet produktów:

Film:

https://www.youtube.com/watch?v=BkhjqpTyc_w&feature=youtu.be&_cldee=ZGlhd2llcnpiaWNrYUBnbWFpbC5jb20%3D&recipientid=lead-18a6f4e0c0e0e71180fa005056952b31-1683bbbc3493417aa918090e7e8c7d98&esid=df7e6fe4-8a1c-e811-80fc-005056952b31&urlid=25

Informacje w skrócie - ulotka:

https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/22284544/22295820/ufi_what_it_means_pl.pdf/a84fc8eb-f4d8-03ec-5110-bb2eb7568aca

 

wakacje

Wakacje to czas wolny od szkoły i obowiązków, nauki czy pracy, który kojarzy się z beztroską, słońcem i zabawą. Obozy, kolonie, wycieczki oraz wyjazdy zagraniczne, szczególnie połączone z aktywnością fizyczną, to najlepszy sposób na ciekawie spędzony letni czas. 

Warto przypomnieć sobie czego należy się wystrzegać i na co zwracać szczególną uwagę, aby wakacje minęły bezpiecznie dostarczając tylko pozytywnych, niezapomnianych wrażeń. 

Jeżeli Twoje dziecko wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek, sprawdź pod czyją będzie opieką i czy wypoczynek został zarejestrowany. Szczegółowe informacje dla organizatorów wypoczynku i rodziców znaleźć można na stronie: www.wypoczynek.men.gov.pl lub w kuratorium oświaty. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przypomina, że każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży powinien zadbać o bezpieczne i higieniczne warunki dla uczestników, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży określają przepisy:

• ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.),

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).

Nadzór w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków zdrowotnych
i higieniczno-sanitarnych w miejscu wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawuje właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przeprowadzają kontrole turnusów figurujących w elektronicznej bazie wypoczynku  w trakcie ich trwania. 

Problemy związane z niewłaściwymi warunkami higieniczno-sanitarnymi w miejscu wypoczynku dzieci i młodzieży należy zgłaszać do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które sprawują nadzór nad warunkami wypoczynku. Dane teleadresowe dostępne są na tej stronie (http://wsse-poznan.pl/menu-strony/stacje-powiatowe).

Materiały informacyjne: 

Co nadzoruje Państwowa Inspekcja Sanitarna

Wypoczynek - warto wiedzieć - opracowanie WSSE Poznań

Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego z czerwca 2016 roku w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami

Patent na bezpieczne wakacje - ulotka informacyjna Głównego Inspektora Sanitarnego

Bezpiecznie w górach

Bezpiecznie w lesie

Bezpiecznie nad wodą

Jak bezpiecznie spędzić wakacje

Bezpieczne i zdrowe wakacje dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych 

Bezpieczne i zdrowe wakacje dla uczniów szkół gimnazjalnych

Informator o obowiązkach organizatora - opracowanie KW PSP

Co zrobić w lesie, gdy ... - opracowanie Lasy Państwowe

Poradnik leśnego wędrowca - jak nie zgubić się w lesie? – opracowanie Lasy Państwowe

Praktyczne porady dla organizatorów - opracowanie KW PSP

Las pełen wypoczynku - opracowanie Lasy Państwowe

Leśny savoir vivre - opracowanie Lasy Państwowe

Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą (ulotka) - Policja

 

 

„Tytoń a zdrowe płuca”

1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie informuje, że Ogólnopolska Kampania Społeczna organizowana w ramach Światowego Dnia bez Tytoniu przebiegać będzie w bieżącym roku pod hasłem „Tytoń a zdrowe płuca”. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości na temat negatywnego wpływu tytoniu na płuca – od raka po przewlekłe choroby układu oddechowego oraz podstawowej roli, jaką płuca odgrywają dla zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkich ludzi.

 

W dniu 10.04.2019r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie spotkała się komisja konkursowa i dokonała oceny prac, które wpłynęły do tutejszej stacji.

Konkurs kierowany był do uczniów klas V szkół podstawowych na komiks, pod hasłem „Palić, nie palić - oto jest pytanie?”. Do PSSE w Kępnie dostarczono 9 prac. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez PSSE w Kępnie.

   I miejsce – Milena Kubica – Zespół Szkół w Perzowie
   II miejsce – Anna Mielcarek - Szkoła Podstawowa w Świbie
   III miejsce – Oskar Nagel – Zespół Szkół w Opatowie
   Wyróżnienie - Martyna Namyślak - Zespół Szkół w Laskach

Praca która zajęła I miejsce została przesłana do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu na konkurs do etapu wojewódzkiego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za wzięcie udziału w konkursie.

Wiosenny przegląd szkolnych i gminnych boisk oraz placów zabaw!


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie, mając na uwadze zdrowie oraz bezpieczeństwo dzieci, przypomina o konieczności regularnego sprawdzania stanu technicznego, przymocowania do podłoża urządzeń na placach zabaw oraz sprzętu i urządzeń zamontowanych na boiskach szkolnych. W związku z tym, że w okresie jesienno – zimowym pod wpływem czynników atmosferycznych stan tych urządzeń mógł ulec zmianie, wiosenny przegląd szkolnych oraz gminnych boisk i placów zabaw należy przeprowadzić przed rozpoczęciem użytkowania urządzeń przez dzieci oraz młodzież.

plac zabaw

cover

Media Support Group organizator kampanii informacyjnej „Zaszczep się wiedzą” doceniając ogromne znaczenie szczepień, organizuje konkurs skierowany do nauczycieli „Zaszczep się wiedzą o szczepieniach”

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Głównym celem konkursu jest zwiększenie świadomości dotyczącej znaczenia szczepień dla zdrowia publicznego i zdrowia jednostki oraz profilaktyki chorób zakaźnych.

Konkurs zachęca do pokazania korzyści wynikających ze szczepień, ich znaczenia w wymiarze Polski oraz świata, poruszenia zagadnień z dziedziny biologii, historii, wiedzy o społeczeństwie, życia w rodzinie a także profilaktyki chorób zakaźnych.

Zadanie konkursowe polega na zaplanowaniu oraz opisaniu lekcji poświęconej problematyce szczepień.
Wyróżnione scenariusze zostaną opublikowane w formie elektronicznej (ebook), zaś autorzy 4 najciekawszych scenariuszy otrzymają nagrodę rzeczową w formie bonu o wartości 500 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie: zaszczepsiewiedza.pl/konkurs.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Kępnie zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie. Zadaniem konkursowym jest nagranie i zmontowanie filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

pdf Regulamin Konkursu na Szkoła Wolna od Używek 2019

pdf Zał. 1 Deklaracja uczestnictwa

pdf Zał. 2 Formularz zgłoszeniowy szkoły

pdf Zał. 3 Zgoda na wykorzystanie wizerunku OSOBA PEŁNOLETNIA

pdf Zał. 4 Zgoda na udział w konkursie i wykorzystanie wizerunku OSOBA NIEPEŁNOLETNIA

Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Kępnie zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie. Zadaniem konkursowym jest wykonanie filmu pod hasłem „Tytoń – od leku po truciznę” na temat profilaktyki palenia tytoniu.

pdf REGULAMIN KONKURSU

Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Kępnie zaprasza uczniów klas V szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie. Zadanie konkursowe polegać będzie na komiks – czyli opowiadanie utworzone przez połączenie kilku obrazków składających się na jakąś historię.

pdf REGULAMIN KONKURSU

Odra to choroba o bardzo wysokiej zaraźliwości najbardziej niebezpieczna jest dla dzieci do 5 roku życia oraz osób z zaburzeniami układu odporności. Co czwarta chora osoba wymaga hospitalizacji. Jedna na 1000 chorych umiera w przebiegu choroby. Według szacunków WHO odra stanowi 8 z kolei przyczynę zgonów na świecie.

Objawy:
Pierwszymi objawami odry są: złe samopoczucie, wysoka temperatura (39- 41°C), zapalenie spojówek, kaszel, katar. U 80% chorych na 2-3 dni przed wysypką na przekrwionej błonie śluzowej policzków pojawiają się 1-2 mm białawe plamki Koplika, które bledną ok 14 dnia od zakażenia. Następnie pojawia się plamisto- grudkowa wysypka na skórze twarzy i szyi, która rozprzestrzenia się na tułów oraz kończyny. Wysypka utrzymuje się przez 3 do 7 dni, potem ustępuje, pozostawiając przebarwienia i delikatne złuszczanie naskórka.

CZYTAJ WIĘCEJ