Dzisiaj jest:
ul. Pocztowa 1-3, 63- 600 Kępno, infolinia: 62 78 23 238
plenfrderu

AKTUALNOŚCI PSSE KĘPNO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie w ramach współpracy z Państwowym Inspektorem Weterynarii w Kępnie poniżej udostępnia linki z materiałami informacyjno – promocyjnymi dotyczących kampanii ; „PRODUKT POLSKI – KUPUJ ŚWIADOMIE”, realizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Linki:

https://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/

https://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/pliki-do-pobrania/

https://www.polskasmakuje.pl/wp-content/uploads/2019/08/produkt_polski_zasady_korzystania_materialow_inf_prom.pdf

https://www.polskasmakuje.pl/wp-content/uploads/2019/08/Plakat_A3.pdf

Zapraszamy uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych do udziału w Konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia organizowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

Konkurs kierowany jest do szkół uczestniczących w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i do tych,  które nie realizują Programu.

Szkoły zainteresowane udziałem w Konkursie powinny zarejestrować się na stronie www.konkurs.trzymajforme.pl (zakładka Rejestracja)  do dnia 20.12.2019r. Funkcjonalność Internetowego systemu konkursowego została opisana w załączniku nr 5 do regulaminu. Regulamin oraz informacje o konkursie dostępne są na powyższej stronie internetowej.

W tym roku służby sanitarne w Polsce obchodzą jubileusz 100-lecia uchwalenia ustawy sanitarnej oraz 65-lecia powstania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która odgrywa zasadniczą rolę w realizacji polityki zdrowotnej państwa. Z tej okazji 26 września 2019r. odbyła się jubileuszowa uroczystość, podczas której zgromadzili się zarówno obecni jak i emerytowani pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie. Uczestników powitała dyrektor tutejszej stacji – Wanda Lepka, która stanowisko państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Kępnie piastuje od 2008 roku. Podczas obchodów obecny był również starosta kępiński Robert Kieruzal, który złożył na ręce dyrektor stacji list gratulacyjny oraz bukiet kwiatów. Wręczono także resortowe odznaczenia „Zasłużony dla ochrony zdrowia” dwóm długoletnim pracownikom PSSE w Kępnie – Ewie Marszałek oraz Zenonowi Marszałkowi.

Spotkanie upłynęło w ciepłej i serdecznej atmosferze, wypełnione niekończącymi się rozmowami i wspomnieniami minionych lat.

zdjecie1

zdjecie2

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowało materiał informacyjny dla kadry pedagogicznej szkół, rodziców i uczniów, w którym przestrzega przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z elektronicznymi papierosami.

Loading...

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kępnie zaprasza młodzież szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie na wykonanie memu internetowego na temat profilaktyki HIV/AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową. na zasadach określonych w regulaminie konkursu.

pdf  REGULAMIN

pdf  KARTA ZGŁOSZENIA

pdf  ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU NA UDZIAŁ W KONKURSIE

pdf  OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

Projekt o tematyce „Ograniczanie zagrożeń zawodowych skutkujących schorzeniami układu mięśniowo-szkieletowego oraz układu ruchu wywołanymi wykonywaniem ręcznych prac transportowych” realizowany w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych na lata 2013 – 2020.

pdf Sprawdź, czy twoja pozycja przy pracy jest prawidłowa

pdf Sprawdź, czy prawidłowo wykonujesz ręczne prace transportowe

Identyfikator UFI – 16-znakowy kod o nazwie „niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej”. Będzie obowiązkowy na etykietach wszystkich produktów sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla zdrowia lub stwarzających zagrożenie fizyczne.

Kody UFI muszą być umieszczone przez przedsiębiorców na etykietach mieszanin przed upływem terminów:

• mieszaniny przeznaczone dla konsumentów – 1 styczeń 2020 r.
• mieszaniny przeznaczone do użytku profesjonalnego – 1 styczeń 2021 r.
• mieszaniny przeznaczone tylko do użytku przemysłowego – 1 styczeń 2024 r.
• mieszaniny już obecne na rynku – 1 styczeń 2025 r

Identyfikator UFI i co to oznacza dla etykiet produktów:

Film:

https://www.youtube.com/watch?v=BkhjqpTyc_w&feature=youtu.be&_cldee=ZGlhd2llcnpiaWNrYUBnbWFpbC5jb20%3D&recipientid=lead-18a6f4e0c0e0e71180fa005056952b31-1683bbbc3493417aa918090e7e8c7d98&esid=df7e6fe4-8a1c-e811-80fc-005056952b31&urlid=25

Informacje w skrócie - ulotka:

https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/22284544/22295820/ufi_what_it_means_pl.pdf/a84fc8eb-f4d8-03ec-5110-bb2eb7568aca

 

wakacje

Wakacje to czas wolny od szkoły i obowiązków, nauki czy pracy, który kojarzy się z beztroską, słońcem i zabawą. Obozy, kolonie, wycieczki oraz wyjazdy zagraniczne, szczególnie połączone z aktywnością fizyczną, to najlepszy sposób na ciekawie spędzony letni czas. 

Warto przypomnieć sobie czego należy się wystrzegać i na co zwracać szczególną uwagę, aby wakacje minęły bezpiecznie dostarczając tylko pozytywnych, niezapomnianych wrażeń. 

Jeżeli Twoje dziecko wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek, sprawdź pod czyją będzie opieką i czy wypoczynek został zarejestrowany. Szczegółowe informacje dla organizatorów wypoczynku i rodziców znaleźć można na stronie: www.wypoczynek.men.gov.pl lub w kuratorium oświaty. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przypomina, że każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży powinien zadbać o bezpieczne i higieniczne warunki dla uczestników, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży określają przepisy:

• ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.),

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).

Nadzór w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków zdrowotnych
i higieniczno-sanitarnych w miejscu wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawuje właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przeprowadzają kontrole turnusów figurujących w elektronicznej bazie wypoczynku  w trakcie ich trwania. 

Problemy związane z niewłaściwymi warunkami higieniczno-sanitarnymi w miejscu wypoczynku dzieci i młodzieży należy zgłaszać do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które sprawują nadzór nad warunkami wypoczynku. Dane teleadresowe dostępne są na tej stronie (http://wsse-poznan.pl/menu-strony/stacje-powiatowe).

Materiały informacyjne: 

Co nadzoruje Państwowa Inspekcja Sanitarna

Wypoczynek - warto wiedzieć - opracowanie WSSE Poznań

Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego z czerwca 2016 roku w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami

Patent na bezpieczne wakacje - ulotka informacyjna Głównego Inspektora Sanitarnego

Bezpiecznie w górach

Bezpiecznie w lesie

Bezpiecznie nad wodą

Jak bezpiecznie spędzić wakacje

Bezpieczne i zdrowe wakacje dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych 

Bezpieczne i zdrowe wakacje dla uczniów szkół gimnazjalnych

Informator o obowiązkach organizatora - opracowanie KW PSP

Co zrobić w lesie, gdy ... - opracowanie Lasy Państwowe

Poradnik leśnego wędrowca - jak nie zgubić się w lesie? – opracowanie Lasy Państwowe

Praktyczne porady dla organizatorów - opracowanie KW PSP

Las pełen wypoczynku - opracowanie Lasy Państwowe

Leśny savoir vivre - opracowanie Lasy Państwowe

Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą (ulotka) - Policja

 

 

„Tytoń a zdrowe płuca”

1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie informuje, że Ogólnopolska Kampania Społeczna organizowana w ramach Światowego Dnia bez Tytoniu przebiegać będzie w bieżącym roku pod hasłem „Tytoń a zdrowe płuca”. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości na temat negatywnego wpływu tytoniu na płuca – od raka po przewlekłe choroby układu oddechowego oraz podstawowej roli, jaką płuca odgrywają dla zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkich ludzi.

 

W dniu 10.04.2019r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie spotkała się komisja konkursowa i dokonała oceny prac, które wpłynęły do tutejszej stacji.

Konkurs kierowany był do uczniów klas V szkół podstawowych na komiks, pod hasłem „Palić, nie palić - oto jest pytanie?”. Do PSSE w Kępnie dostarczono 9 prac. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez PSSE w Kępnie.

   I miejsce – Milena Kubica – Zespół Szkół w Perzowie
   II miejsce – Anna Mielcarek - Szkoła Podstawowa w Świbie
   III miejsce – Oskar Nagel – Zespół Szkół w Opatowie
   Wyróżnienie - Martyna Namyślak - Zespół Szkół w Laskach

Praca która zajęła I miejsce została przesłana do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu na konkurs do etapu wojewódzkiego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za wzięcie udziału w konkursie.

Wiosenny przegląd szkolnych i gminnych boisk oraz placów zabaw!


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie, mając na uwadze zdrowie oraz bezpieczeństwo dzieci, przypomina o konieczności regularnego sprawdzania stanu technicznego, przymocowania do podłoża urządzeń na placach zabaw oraz sprzętu i urządzeń zamontowanych na boiskach szkolnych. W związku z tym, że w okresie jesienno – zimowym pod wpływem czynników atmosferycznych stan tych urządzeń mógł ulec zmianie, wiosenny przegląd szkolnych oraz gminnych boisk i placów zabaw należy przeprowadzić przed rozpoczęciem użytkowania urządzeń przez dzieci oraz młodzież.

plac zabaw

cover

Media Support Group organizator kampanii informacyjnej „Zaszczep się wiedzą” doceniając ogromne znaczenie szczepień, organizuje konkurs skierowany do nauczycieli „Zaszczep się wiedzą o szczepieniach”

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Głównym celem konkursu jest zwiększenie świadomości dotyczącej znaczenia szczepień dla zdrowia publicznego i zdrowia jednostki oraz profilaktyki chorób zakaźnych.

Konkurs zachęca do pokazania korzyści wynikających ze szczepień, ich znaczenia w wymiarze Polski oraz świata, poruszenia zagadnień z dziedziny biologii, historii, wiedzy o społeczeństwie, życia w rodzinie a także profilaktyki chorób zakaźnych.

Zadanie konkursowe polega na zaplanowaniu oraz opisaniu lekcji poświęconej problematyce szczepień.
Wyróżnione scenariusze zostaną opublikowane w formie elektronicznej (ebook), zaś autorzy 4 najciekawszych scenariuszy otrzymają nagrodę rzeczową w formie bonu o wartości 500 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie: zaszczepsiewiedza.pl/konkurs.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Kępnie zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie. Zadaniem konkursowym jest nagranie i zmontowanie filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

pdf Regulamin Konkursu na Szkoła Wolna od Używek 2019

pdf Zał. 1 Deklaracja uczestnictwa

pdf Zał. 2 Formularz zgłoszeniowy szkoły

pdf Zał. 3 Zgoda na wykorzystanie wizerunku OSOBA PEŁNOLETNIA

pdf Zał. 4 Zgoda na udział w konkursie i wykorzystanie wizerunku OSOBA NIEPEŁNOLETNIA

Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Kępnie zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie. Zadaniem konkursowym jest wykonanie filmu pod hasłem „Tytoń – od leku po truciznę” na temat profilaktyki palenia tytoniu.

pdf REGULAMIN KONKURSU