AKTUALNOŚCI PSSE KĘPNO

Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Kępnie zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie. Zadaniem konkursowym jest nagranie i zmontowanie filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

pdf Regulamin Konkursu na Szkoła Wolna od Używek 2019

pdf Zał. 1 Deklaracja uczestnictwa

pdf Zał. 2 Formularz zgłoszeniowy szkoły

pdf Zał. 3 Zgoda na wykorzystanie wizerunku OSOBA PEŁNOLETNIA

pdf Zał. 4 Zgoda na udział w konkursie i wykorzystanie wizerunku OSOBA NIEPEŁNOLETNIA

Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Kępnie zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie. Zadaniem konkursowym jest wykonanie filmu pod hasłem „Tytoń – od leku po truciznę” na temat profilaktyki palenia tytoniu.

pdf REGULAMIN KONKURSU

Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Kępnie zaprasza uczniów klas V szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie. Zadanie konkursowe polegać będzie na komiks – czyli opowiadanie utworzone przez połączenie kilku obrazków składających się na jakąś historię.

pdf REGULAMIN KONKURSU

Odra to choroba o bardzo wysokiej zaraźliwości najbardziej niebezpieczna jest dla dzieci do 5 roku życia oraz osób z zaburzeniami układu odporności. Co czwarta chora osoba wymaga hospitalizacji. Jedna na 1000 chorych umiera w przebiegu choroby. Według szacunków WHO odra stanowi 8 z kolei przyczynę zgonów na świecie.

Objawy:
Pierwszymi objawami odry są: złe samopoczucie, wysoka temperatura (39- 41°C), zapalenie spojówek, kaszel, katar. U 80% chorych na 2-3 dni przed wysypką na przekrwionej błonie śluzowej policzków pojawiają się 1-2 mm białawe plamki Koplika, które bledną ok 14 dnia od zakażenia. Następnie pojawia się plamisto- grudkowa wysypka na skórze twarzy i szyi, która rozprzestrzenia się na tułów oraz kończyny. Wysypka utrzymuje się przez 3 do 7 dni, potem ustępuje, pozostawiając przebarwienia i delikatne złuszczanie naskórka.

CZYTAJ WIĘCEJ

W ramach realizacji programu edukacyjnego „Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny” pracownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Kępnie Ewa Marszałek oraz st. Sierz. Filip Ślęk pracownik Powiatowej Komendy Policji w Kępnie przeprowadzili szkolenia dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej w Donaborowie. Program profilaktyczny został przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jest to instrument profilaktyki uniwersalnej bazujący na metodach aktywizujących, adresowany do młodzieży szkolnej w wieku 15-18 lat.

CZYTAJ WIĘCEJ

W ramach współpracy z firmą GlaxoSmithKline w dniu 06.12.2018 r. w Restauracji „Kamiński a Zdrowie” w Kępnie odbyło się szkolenie nt. znaczenia szczepień ochronnych w profilaktyce inwazyjnej choroby meningokokowej oraz zmian w kalendarzu szczepień ochronnych na rok 2019 – skierowane do pielęgniarek pracujących w punktach szczepień, położnych oraz lekarzy.
Uczestników szkolenia powitała Pani Inspektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie. Konferencję przeprowadził  Konsultant Naukowy w firmie GlaxoSmithKline. Uczestnicy otrzymali materiały oświatowe na temat szczepień ochronnych. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem personelu medycznego z placówek nadzorowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kępnie.

20181206 111542

karp   

W związku z tym, iż przepisy prawa, w tym przepisy o ochronie zwierząt, nie regulują szczegółowo sposobu postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej, a w szczególności w czasie ich uśmiercania, należy stosować ogólne zasady wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.)

CZYTAJ WIĘCEJ

Działania przeprowadzane w listopadzie i grudniu2018r.kładą nacisk na dialog dotyczący konieczności testowania w kierunku HIV, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Tygodnia Testowania w dniach 23-30.11.2018r i 01.12.2018r. w ramach Światowego Dnia AIDS. W tym czasie niektóre punkty konsultacyjno –diagnostyczne (PDK), zlokalizowane w 26 miastach w całej Polsce, wydłużają swoje godziny pracy. Aktualne godziny pracy oraz lokalizację danego punktu można sprawdzić na stronie https://aids.gov.pl/pkd/ oraz w pliku „Godziny otwarcia w ramach ETT –23-30.11.2018”.

Loading...

 

 

6 300x300W tym roku już po raz jedenasty w dniu 18 listopada w całej Europie obchodzony będzie Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA). Został on ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską.

Celem Dnia jest promowanie wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków oraz zwiększenie świadomości, jakim zagrożeniem dla zdrowia każdego z nas jest zjawisko antybiotykooporności. Narastanie tego zjawiska to w dużej mierze skutek niewłaściwego stosowania i nadużywania antybiotyków.

   • Antybiotyki działają tylko na bakterie.

   • Antybiotyki nie leczą chorób wirusowych: grypy, przeziębienia, ostrych zapaleń gardła i oskrzeli.

   • Przyjmuj tylko antybiotyki przepisane przez lekarza – zaufaj jego wiedzy

   • Utrzymanie skuteczności antybiotyków w przyszłości zależy od działań każdego z nas.

W Polsce organizacją Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach i propagowaniem jego celów zajmuje się Narodowy Instytut Leków, w ramach programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pn.„Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020”.Szczegółowe informacje o tegorocznych obchodach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach w Polsce, znajdują się na stronie internetowej „Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków” www.antybiotyki.edu.pl.

Pliki do pobrania:

Plakat  EDWA 2018 

Ulotka  EDWA 2018

Plakat lekarze EDWA 2018

Ulotka lekarze EDWA 2018

Z początkiem roku szkolnego, od wielu lat powraca problem przeciążonych tornistrów/plecaków. Brak aktywności fizycznej oraz zbyt ciężkie plecaki/tornistry znajdują się w grupie czynników mających wpływ na występowanie bólu kręgosłupa i wad postawy.

Skutkiem noszenia zbyt ciężkiego plecaka/tornistra może być zaburzenie rozwoju kręgosłupa u dziecka prowadzące np. do skoliozy (bocznego skrzywienia kręgosłupa). Jednak negatywne oddziaływanie ciężarów noszonych przez dzieci nie dotyczy tylko kręgosłupa, ale całego układu ruchu m.in. stawów barkowych, stawów biodrowych, kolan czy stóp. Skutki wad postawy, nabyte w dzieciństwie ujawniają się najczęściej dopiero w dojrzałym wieku (zwyrodnienie, ból kręgosłupa i stawów, bóle i nieprawidłowa praca mięśni, zaburzenia funkcjonowania narządów wewnętrznych).

WIĘCEJ

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kępnie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie. Zadanie konkursowe polegać będzie na wykonaniu przez uczniów filmu pod tytułem “ Krótki film o HIV”, który będzie propagował wiedzę o zakażeniach HIV i zakażeniach przenoszonych drogą płciową.

pdf Regulamin konkursu

pdf Karta zgłoszenia laureata etapu szkolnego konkursu 

pdfZgoda opiekuna prawnego dziecka, które nie ukończyło 18 lat

pdfOświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu

 

Loading...

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie po rozpatrzeniu sprawozdania z badań mikrobiologicznych jakości wody MOWdK stwierdził przydatność wody do kąpieli.

Z aktualną sytuacją Miejsc Wykorzystywanych do Kąpieli można się zapoznać na stronach poszczególnych  powiatowych i wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych.  Niniejszy komunikat zachowuje aktualność do czasu wydania następnego komunikatu

 

p.o.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kępnie

(-) mgr Wanda Lepka
(podpis nieczytelny)

wakacjeWakacje to czas wolny od szkoły i obowiązków, nauki czy pracy, który kojarzy się z beztroską, słońcem i zabawą. Obozy, kolonie, wycieczki oraz wyjazdy zagraniczne, szczególnie połączone z aktywnością fizyczną, to najlepszy sposób na ciekawie spędzony letni czas. 

Warto przypomnieć sobie czego należy się wystrzegać i na co zwracać szczególną uwagę, aby wakacje minęły bezpiecznie dostarczając tylko pozytywnych, niezapomnianych wrażeń. 

Jeżeli Twoje dziecko wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek, sprawdź pod czyją będzie opieką i czy wypoczynek został zarejestrowany. Szczegółowe informacje dla organizatorów wypoczynku i rodziców znaleźć można na stronie: www.wypoczynek.men.gov.pl lub w kuratorium oświaty. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przypomina, że każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży powinien zadbać o bezpieczne i higieniczne warunki dla uczestników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży określają przepisy:

• ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.),

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).

WIĘCEJ

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie informuje, iż program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość” został oficjalnie wpisany do Bazy Programów Rekomendowanych, jako program obiecujący. Zamieszczenie programu w Bazie Programów Rekomendowanych potwierdza jego szczególne znaczenie w przeciwdziałaniu niekorzystnym następstwom stosowania środków psychoaktywnych przez młodzież i skuteczność oddziaływania w środowisku szkolnym.

Loading...

 

Dnia 10.05.2018r. w Starostwie Powiatowym w Kępnie odbyło się szkolenie pt.„Zapobieganie zakażeniom w przedszkolach, żłobkach i klubach dziecięcych”.
W szkoleniu udział wzięli dyrektorzy oraz pracownicy placówek oświatowo-wychowawczych z terenu powiatu kępińskiego. Szkolenie zorganizowane zostało przy współpracy z firmą Medilab. Wykład na temat zapobiegania zakażeniom przeprowadziła dr n. med. Justyna Piwowarczyk – Konsultant Naukowy w firmie Medilab.

CZYTAJ WIĘCEJ

W dniu 24.04.2018r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie spotkała się komisja konkursowa i dokonała oceny prac, które wpłynęły do tutejszej stacji.

Konkurs kierowany był do uczniów klas V szkół podstawowych na grę planszową, pod hasłem „Palić, nie palić - oto jest pytanie?”. Do PSSE w Kępnie dostarczono 3 prace. Uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez PSSE w Kępnie.

I miejsce – Martyna Hojeńska - Zespół Szkół w Laskach

II miejsce – Julia Tuz – Szkoła Podstawowa w Świbie

III miejsce – Weronika Jędrysiak – Szkoła Podstawowa w Hanulinie

Praca która zajęła I miejsce została przesłana na konkurs do etapu wojewódzkiego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za wzięcie udziału w konkursie.

Wiosenny przegląd szkolnych i gminnych boisk oraz placów zabaw!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie, mając na uwadze zdrowie oraz bezpieczeństwo dzieci, przypomina o konieczności regularnego sprawdzania stanu technicznego, przymocowania do podłoża urządzeń na placach zabaw oraz sprzętu i urządzeń zamontowanych na boiskach szkolnych. W związku z tym, że w okresie jesienno – zimowym pod wpływem czynników atmosferycznych stan tych urządzeń mógł ulec zmianie, wiosenny przegląd szkolnych oraz gminnych boisk i placów zabaw należy przeprowadzić przed rozpoczęciem użytkowania urządzeń przez dzieci oraz młodzież.plac zabaw

W ramach współpracy z firmą MEDILAB w dniu 27.02.2018 r. w Starostwie Powiatowym w Kępnie odbyły się szkolenia dla lekarzy stomatologów pn. „Zapobieganie zakażeniom poprzez zastosowanie prawidłowych procedur higienicznych w stomatologii” oraz „Higieniczna dezynfekcja i mycie rąk personelu medycznego wg najnowszych wytycznych” – skierowane do pielęgniarek pracujących w gabinetach zabiegowych i pielęgniarek środowiskowych pracujących w środowisku chorego.

WIĘCEJ

grypaWirus grypy wywołuje zachorowania co sezon epidemiczny, może również wywoływać pandemie. Zachorowania z powodu grypy, komplikacje pogrypowe oraz zgony występują co sezon epidemiczny niezależnie od szerokości geograficznej, pory roku, wieku człowieka. Zakażenie może zaostrzyć nie tylko choroby podstawowe, jak np. choroby płuc lub serca, ale również doprowadzić do wtórnego bakteryjnego zapalenia płuc lub wystąpić jako koinfekcja z innymi patogenami wirusowymi lub bakteryjnymi.

 

pdf FAKTY NA TEMAT GRYPY 

pdf GRYPA PLAKAT

pdf GRYPA ULOTKA INFOGRAFIKA

Badania  w  kierunku  zakażenia  wirusem  HIV prowadzone są w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w POZNANIU.
 
Badania przeprowadzane są w sposób dyskretny i nie wymagają podawania żadnych danych personalnych. Wszyscy pracownicy Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego (PKD) mają obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości o pacjencie, zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza, ustawą o zawodzie pielęgniarki, zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej i ustawą o ochronie danych osobowych.
WIĘCEJ

Logo EDWA1W tym roku już po raz dziesiąty w dniu 18 listopada w całej Europie obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA), ustanowiony przez Komisję Europejską w 2008 roku. Celem Dnia jest promowanie wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków oraz zwiększenie świadomości, jakim zagrożeniem dla zdrowia każdego z nas jest zjawisko antybiotykooporności. Następujące informacje stanowią najistotniejsze przesłania kampanii:

- Antybiotyki działają tylko na bakterie;

- Antybiotyki nie leczą chorób wirusowych: grypy, przeziębienia, ostrych zapaleń gardła i oskrzeli;

- Narastanie antybiotykooporności to w dużej mierze skutek niewłaściwego stosowania i nadużywania antybiotyków;

- Utrzymanie skuteczności antybiotyków w przyszłości zależy od działań każdego z nas;

- Przyjmujmy tylko antybiotyki przepisane przez lekarza i zaufajmy jego wiedzy.

WIĘCEJ

Co roku w trzeci czwartek listopada na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia. Tego dnia zachęcamy wszystkich palaczy, aby przynajmniej na jeden dzień podjęli próbę zaprzestania palenia. Problem palenia tytoniu jest w Polsce wciąż aktualny – codziennie w naszym kraju pali papierosy co trzeci mężczyzna (31%) oraz co piąta kobieta (18%) [1].

WIĘCEJ

Dnia 26.10.2017r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kępnie zorganizowała szkolenie w Zespole Szkół w Trzcinicy dla 31 gimnazjalistów. Szkolenie odbyło się w ramach Projektu informacyjno - edukacyjnego PL0432 „Bądźmy zdrowi - wiemy więc działamy", dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię. Podczas wykładów omówiono m.in. jakie są podstawowe składniki odżywcze w diecie, czym jest Piramida Zdrowego Żywienia, jak z niej korzystać układając swój jadłospis oraz jakie są zasady racjonalnego żywienia młodzieży w wieku gimnazjalnym. Poruszono także kwestie aktywności ruchowej jako niezbędnego elementu prawidłowego rozwoju i zdrowia. Największym zainteresowaniem cieszył się jednak temat dotyczący zaburzeń stanu zdrowia i rozwoju u młodzieży związanych z nieprawidłowym odżywianiem, tj. anoreksji i bulimii.

WIĘCEJ

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! to dodatkowa inicjatywa realizowana w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” promującego zdrowy styl życia wśród młodzieży szkolnej o największym w Unii Europejskiej zasięgu. W roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się już siódma edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” Adresatami Konkursu są uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz gimnazjów zlokalizowane na terenie wszystkich powiatów ze wszystkich województw w Polsce. W Konkursie mogą wziąć udział również uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz gimnazjów, które nie uczestniczą w Programie.

W celu dokonania zgłoszenia oraz uzyskania dodatkowych informacji dotyczących Konkursu zapraszamy na stronę Konkursu www.konkurs.trzymajforme.pl

Woda w fontannach mylnie i bezzasadnie uważana jest za wodę czystą. Woda w tego typu urządzeniach zazwyczaj nie jest uzdatniana i dezynfekowana, a jakość jej nie podlega systematycznej kontroli. Woda w fontannach płynie w obiegu zamkniętym i nie jest wymieniana, a występujące w niej mikroorganizmy chorobotwórcze przenoszone drogą doustną nie tylko poprzez picie wody ale także poprzez kąpiel lub zabawę w wodzie stanowią zagrożenie dla zdrowia.

WIĘCEJ

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie po rozpatrzeniu sprawozdań z badań mikrobiologicznych wody oraz zapisów z kontroli wewnętrznej organizatora MWdK stwierdził przydatność wody do kąpieli.

Z aktualną sytuacją Miejsc Wykorzystywanych do Kąpieli można zapoznać się na stronach internetowych poszczególnych powiatowych i wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie po rozpatrzeniu sprawozdania z badań mikrobiologicznych jakości wody oraz zapisów z kontroli wewnętrznej organizatora MWdK stwierdził przydatność wody do kąpieli.

Z aktualną sytuacją Miejsc Wykorzystywanych do Kąpieli można się zapoznać na stronach poszczególnych  powiatowych i wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych. 

Niniejszy komunikat zachowuje aktualność do czasu wydania następnego komunikatu.

Dnia 15 listopada 2017 r. odbędzie się szkolenie nt. „Substancje, mieszaniny, czynniki i procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym obowiązki pracodawcy i prowadzenie rejestrów w zakładach pracy”. Szkolenie to jest odpłatne i przeznaczone jest dla pracodawców i pracowników służb BHP w zakładach pracy, w których stosowane są lub mogą powstać w trakcie pracy czynniki rakotwórcze lub mutagenne.

Wszelkie informacje nt. szkolenia dostępne są na stronie http://www.imp.lodz.pl , zakładka: Edukacja/Szkolenia i kursy/Kursy dla pracowników inspekcji sanitarnej oraz pracodawców i pracowników służb BHP”.  /link do strony/

Od stycznia do końca czerwca 2017r. nastąpił wzrost zachorowań na Salmonellę. Jak podaje PZH liczba chorych przekroczyła już 10 tysięcy. Salmonellozy wywoływane są przez pałeczki Salmonella, które dzieli się na dwie grupy- Salmonellozy durowe (dur brzuszny, dur rzekomy) oraz salmonellozy jelitowe. Bakterie salmonelli jelitowych giną w temperaturze 70 stopni Celsjusza. Nie przeszkadza im niska temperatura panująca w lodówce, wręcz mogą się w niej namnażać.
WIĘCEJ

Informujemy, iż prowadzony jest nabór kandydatów na kurs grzyboznawczy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 17 maja 2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy ( Dz. U. z 2011r. Nr 115 poz. 672)

WIĘCEJ

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie po rozpatrzeniu sprawozdań z badań mikrobiologicznych jakości wody oraz zapisów z kontroli wewnętrznej organizatora MWdK stwierdził przydatność wody do kąpieli.

Z aktualną sytuacją Miejsc Wykorzystywanych do Kąpieli na stronach poszczególnych  powiatowych i wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych. 

Niniejszy komunikat zachowuje aktualność do czasu wydania następnego komunikatu.

NSZZ „Solidarność” protestuje przeciwko planom odebrania Ministrowi Zdrowiaprzez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi urzędowego nadzoru nad żywnością w Polsce,a przez to nadzoru nad zdrowiem wszystkich nas.

WIĘCEJ

Rozpoczął się sezon wycieczek rowerowych, odpoczynku w parku i prac ogrodowych, dlatego szczególną uwagę zwróćmy na kleszcze. Niektóre z nich mogą przenosić wirus Kleszczowego Zapalenia Mózgu (KZM) i krętki Boreliozy z Lyme.  

WIĘCEJ

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kępnie informuje:

W dniu 12.06.2017r. w Przedszkolu Sióstr Boromeuszek w Kępnie odbył się festyn rodzinny w ramach programu „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”. W festynie udział wzięło 228 dzieci . Celem festynu było motywowanie do dbania o swoje zdrowie, kształtowanie postawy prozdrowotnej oraz zachęcanie do zdrowego stylu życia. W ramach festynu przygotowano różne formy zabaw.  

WIĘCEJ

Wakacje to czas wolny od szkoły i obowiązków, nauki czy pracy. Obozy, kolonie, wycieczki oraz wyjazdy zagraniczne, szczególnie połączone z aktywnością fizyczną, to najlepszy sposób na ciekawie spędzone wakacje. Warto przypomnieć sobie czego należy się wystrzegać i na co zwracać szczególną uwagę, aby wakacje minęły bezpiecznie dostarczając tylko pozytywnych, niezapomnianych wrażeń.

WIĘCEJ

W związku ze zbliżającym się sezonem letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaprasza organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży, do udziału w konferencji, która odbędzie się dnia 08 czerwca 2017r. w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18. Przedstawiciele odpowiednich służb podczas konferencji przedstawią najistotniejsze zagadnienia dotyczące zgłoszenia wypoczynku oraz zasad jego organizowania i nadzorowania. 

WIĘCEJ

 

Wiosenny przegląd szkolnych i gminnych boisk oraz placów zabaw!
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie, mając na uwadze zdrowie oraz bezpieczeństwo dzieci, przypomina o konieczności regularnego sprawdzania stanu technicznego, przymocowania do podłoża urządzeń na placach zabaw oraz sprzętu i urządzeń zamontowanych na boiskach szkolnych. W związku z tym, że w okresie jesienno – zimowym pod

WIĘCEJ

 

Informujemy, iż prowadzony jest nabór kandydatów na KURS KLASYFIKATORA GRZYBÓW ŚWIEŻYCH zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 17 maja 2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U z 2011r. Nr 115 poz. 672)

WIĘCEJ