Dzisiaj jest:
ul. Pocztowa 1-3, 63- 600 Kępno
Polish English French German Russian

Szanowni Rodzice!

Od dłuższego czasu w mediach zwraca się uwagę na przeciążone tornistry/plecaki, które noszone przez Wasze dzieci są obok braku aktywności fizycznej jednym z czynników wpływających na występowanie wad postawy i bólu kręgosłupa.
Zbyt ciężki tornister/plecak może zaburzyć prawidłowy rozwój kręgosłupa dziecka, skutkiem czego jest boczne skrzywienie kręgosłupa czyli skolioza. Ciężary noszone przez dzieci wpływają negatywnie na stawy biodrowe, kolana, a także stopy. Skutki wad postawy, nabyte w dzieciństwie ujawniają się najczęściej dopiero w dojrzałym wieku (zwyrodnienie, ból kręgosłupa i stawów, nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych). Według danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących stanu zdrowia ludności Polski w 2004r. odsetek dzieci w wieku 0-14 lat, u których odnotowano przewlekłe choroby kręgosłupa wynosił 1,2%, natomiast w 2009r. odnotowano wzrost o 0,3%.
Należy zwrócić uwagę, iż na wagę tornistra z zawartością nie składa się tylko waga pustego tornistra i waga podręczników, zeszytów i zeszytów ćwiczeń. Na wagę tą składają się także przybory szkolne, przybory do zajęć plastycznych, a także przedmioty, które nie są związane z nauką (zabawki, przenośne gry komputerowe, albumy ze zdjęciami, butelki z napojami itp.). Bardzo często właśnie wszystkie te dodatkowo noszone przedmioty wpływają na przekroczenie właściwej wagi szkolnego tornistra/plecaka.
Z uwagi na fakt, iż aktualnie w Polsce nie ma przepisów określających ciężar tornistrów/plecaków dzieci i młodzieży przyjmuje się według badań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB),iż ciężar szkolnego tornistra/plecaka nie powinien przekraczać 10-15% masy ciała ucznia. W Stanach Zjednoczonych towarzystwa naukowe zajmujące się problematyką zdrowia dzieci m.in. American Academy of Pediatrics, Pediatric American Orthopaedic Society of North America czy American Chiropractic Association określiły tą wartość między 10 a 20 % masy ciała.
Wychodząc naprzeciw problemowi w dniu 1 września 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1130), które stanowi, iż w pomieszczeniach szkoły lub placówki zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych. W związku z tym Dyrektor zobowiązany jest do wydzielenia takiegomiejsca, co umożliwi zmniejszenie wagi plecaka, a co za tym idzie odciążenie kręgosłupa dziecka. W związku z brakiem uregulowań prawnych dotyczących wagi tornistra/plecaka szkolnego Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny apeluje do Rodziców!

Drodzy Rodzice!
Zadbajcie o to, aby Wasze dzieci nie uginały się pod ciężarem szkolnego tornistra!
Przy zakupie tornistra/plecaka należy zwrócić szczególną uwagę na:
- materiał z jakiego plecak/tornister jest wykonany, a tym samym wagę pustego plecaka/tornistra
- szerokie, regulowane szelki, aby zapewnić swobodę przy
- zakładaniu i zdejmowaniu
- usztywnioną ściankę, która powinna przylegać do pleców
- zalecane jest także dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej.

Należy także:
- codziennie kontrolować zawartość tornistrów, aby zapobiec zabieraniu zbędnych przedmiotów jak zabawki, gry komputerowe, albumy ze zdjęciami itd.
- zwracać uwagę na symetryczne rozłożenie ciężaru;
- podczas pakowania sprawdzać, które podręczniki, zeszyty i przybory szkolne są potrzebne następnego dnia podczas zajęć
- ustalać z nauczycielami ilość niezbędnych pomocy dydaktycznych, a także możliwości pozostawienia części przyborów lub podręczników w szkole
- kupować zeszyty w miękkich okładkach
- zwracać uwagę na noszenia tornistra/plecaka na obu ramionach.

Materiały do pobrania:

Zobacz - List Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
Zobacz - Zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych - ulotka