Dzisiaj jest:
ul. Pocztowa 1-3, 63- 600 Kępno
Polish English French German Russian

 

Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej
Maria Tajnert
inż. Dominika Wiatrak
mgr inż. Anna Warzywoda
 
ul.Pocztowa 1-3, 63-600 Kępno
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Komunalnej należy:
1. kontrola przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zakładów, instytucji, środków komunikacji publicznej oraz nieruchomości
ze szczególnym uwzględnieniem:
- podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- obiektów i środków transportu publicznego,
- obiektów mogących negatywnie wpływać na zdrowie i życie ludzi,
- miejsc turystyczno-wypoczynkowych,
- obiektów usługowych.

2. nadzór sanitarny nad urządzeniami służącymi do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi wraz z poborem próbek wody według obowiązującej procedury poborowej.

3. prowadzenie monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi poprzez:
- sporządzanie harmonogramu i planu pobierania próbek wody,
- kompletowanie dokumentacji urządzeń wodnych,
- sporządzanie raportów i komunikatów,
- prowadzenie dokumentacji z zakresu monitoringu,
- szacowanie ryzyka zdrowotnego oraz dokonywanie prognoz,
- prowadzenie bazy danych Woda-Excel.

4. wydawanie ocen higienicznych dotyczących materiałów lub wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

5. nadzór nad pływalniami, kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do kąpieli oraz jakością wody w tych obiektach.

6. konsultacja projektów technologicznych urządzeń wodnych i metod uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i do celów rekreacyjnych.

7. opracowywanie informacji i ocen dotyczących:
- jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz jakości wody w kąpieliskach, miejscach wykorzystywanych do kąpieli oraz w pływalniach,
- stanu sanitarnego podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc turystyczno-wypoczynkowych na terenie powiatu.

8. zatwierdzanie systemu jakości badań laboratoriów zewnętrznych, badających próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na podstawie oceny dokumentacji i wyników kontroli.

9. koordynowanie nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zagadnień: higieny komunalnej, epidemiologii, higieny pracy, higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku.

10. wydawanie opinii sanitarnych podmiotom na wniosek w zakresie spełnienia wymagań sanitarno-higienicznych i technicznych pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących postępowania ze zwłokami, w tym prowadzenie postępowania w sprawie zezwoleń na ekshumację oraz przewóz zwłok i szczątków.

12. prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

13. prowadzenie i aktualizacja systemu monitoringu jakości wody w kąpieliskach, w tym internetowego serwisu kąpieliskowego.