Dzisiaj jest:
ul. Pocztowa 1-3, 63- 600 Kępno
Polish English French German Russian

 

Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy

mgr inż. Mariola Hłądzyńska
mgr inż. Magdalena Kantorska

ul. Pocztowa 1-3, 63-600 Kępno
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Pracy należy:
1. prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz dokumentacji w zakresie chorób zawodowych.

2. nadzór nad zakładami pracy w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy, a w szczególności zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych związanych z warunkami pracy.

3. nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania:
- substancji chemicznych i ich mieszanin,
- produktów biobójczych i substancji czynnych,
- prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3,
- środków ochrony roślin,
- substancji powierzchniowo czynnych i detergentów.

4. nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie:
- występowania substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,
- występowania szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy,
- stosowania leków cytostatycznych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
- usuwania i zabezpieczania wyrobów zawierających azbest,
- klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP).

5. nadzór nad zagadnieniami związanymi z rejestracją, oceną i udzielaniem zezwoleń dla substancji chemicznych (REACH).

6. udział w opracowywaniu opinii sanitarnych dotyczących rozwiązań projektowych w nowopowstałych lub modernizowanych zakładach pracy w zakresie higieny pracy.

7. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w ramach Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do produktów chemicznych.

8. współpraca z podmiotami gospodarczymi w ramach wdrażania przepisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP).

9. prowadzenie postępowania w przypadku stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środka zastępczego lub nowych substancji psycho-aktywnych.”

Ważne informacje

Ważne informacje