Dzisiaj jest:
ul. Pocztowa 1-3, 63- 600 Kępno, infolinia: 62 78 23 238
Polish English French German Russian

wsse slider 14

Sposób postępowania w przypadku stwierdzenia w obrocie żywności o nieprawidłowej jakości zdrowotnej

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż w przypadku podejrzenia, że środek spożywczy może zagrażać zdrowiu lub życiu, a także stwierdzenia niespełnienia warunku wprowadzania do obrotu żywności w terminie jej przydatności do spożycia lub przed upływem daty minimalnej trwałości, należy dokonać reklamacji (zwrócić zakupiony produkt do miejsca zakupu). Zasadnym jest również zgłoszenie interwencji konsumenckiej do właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Informacja konsumenta przekazana osobiście, telefonicznie lub mailowo jest wystarczającym powodem do podjęcia przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej działań w ramach sprawowanego nadzoru. Konsument ma również prawo do uzyskania informacji, jakie działania zostały podjęte w związku ze złożoną interwencją. Żywność niewłaściwej jakości dostarczana przez konsumentów bezpośrednio do Powiatowych czy Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych nie może być uznana za próbkę do badań.

Podstawą do wymierzenia ewentualnych kar dla przedsiębiorcy jest wynik pełnego postępowania administracyjnego przeprowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w konkretnej sprawie, z uwzględnieniem informacji przekazanych przez konsumenta. W przypadku żywności pochodzenia zwierzęcego (mleko, mięso, ryby, jaja), jeśli zachodzi podejrzenie, że do naruszenia doszło w zakładzie produkującym żywność pochodzenia zwierzęcego, to skarga taka winna być przekazana właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, nadzorującemu dany zakład.

W SYTUACJI ZAOBSERWOWANIA JAKICHKOLWIEK, BUDZĄCYCH WĄTPLIWOŚCI, ZMIAN CECH ORGANOLEPTYCZNYCH PRODUKTU (NP. SMAK, ZAPACH, KONSYSTENCJA) ŻYWNOŚCIOWEGO, ZDECYDOWANIE NALEŻY ZREZYGNOWAĆ Z JEGO ZAKUPU ORAZ SPOŻYCIA!

Skargę konsumencką można zgłosić:
- telefonicznie
- osobiście
- mailowo

Jeżeli problem wystąpił na terenie Poznania (lub powiatu poznańskiego) wszelkie pytania można kierować na adres e- mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą telefoniczną na numer 61 6467 874.
Każdy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny posiada całodobowy telefon alarmowy, pod który można dzwonić w soboty, niedziele i święta oraz po godzinach pracy, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, wywołanych złym stanem sanitarnym lub epidemiologicznym. Informacji na temat numeru telefonu alarmowego należy zasięgnąć na stronie internetowej lub w siedzibie właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Najczęstsze powody zgłaszania skarg konsumenckich to:
- Oznaki zepsucia produktu w terminie przydatności do spożycia – m.in. widoczne ogniska pleśni, smak i zapach zepsucia,
- Zanieczyszczenia fizyczne żywności – np. fragmenty folii w produktach wędliniarskich lub obecność innych ciał obcych w produkcie,
- Obecność oprzędów i larw, a także kanalików ich żerowania w wyrobach czekoladowych z bakaliami.

Opracowane przez:
mgr inż. Paulina Podolska-Borucka
Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku