Dzisiaj jest:
ul. Pocztowa 1-3, 63- 600 Kępno, infolinia: 62 78 23 238
Polish English French German Russian

 

 • Stanowisko Pracy do Spraw Epidemiologii
  Pobierz - Druk sprawozdania kwartalnego - stan kart uodpornienia
  Pobierz - Druk sprawozdania kwartalnego - zużycie szczepionek
  Pobierz - Druk- zgłoszenie dziecka uchylającego się od szczepienia
  Pobierz - Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych
  Pobierz - Formularz zgłoszenia NOP inne niz BCG
  Pobierz - Formularz zgłoszenia NOP po BCG
  Pobierz - Formularz zgłoszenia podejrzenia, zachorowania na chorobe zakaźną
  Pobierz - Formularz zgłoszenia podejrzenia,zachorowania na grużlicę
  Pobierz - MZ 55-tygodniowy ,dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach  zachorowań na grypę
  Pobierz - Program Szczepień Ochronnych na rok 2017
  Pobierz - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową
  Pobierz - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV zachorowania na AIDS
 • Pracownia Mikrobiologiczna Schorzeń Jelitowych
  Pobierz - zlecenie badania
  Pobierz - Instrukcja pobierania i transportu kału oraz wymazu z odbytu
 • Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
  Pobierz - Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  Pobierz - Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  Pobierz - Wniosek o wpisie  zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  Pobierz - Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  Pobierz - Rejestracja zakładów prowadzących produkcje pierwotną lub sprzedaż bezpośrednią.
  Pobierz - Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej.
 • Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej
  Pobierz - wniosek ekshumacja
 • Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy
  Pobierz - informacja o użyciu czynnika biologicznego w miejscu pracy
  Pobierz - Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
  Pobierz - Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
  Pobierz - Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów        technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2016r. Poz. 1117).
 • Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży

   POBIERZ - ulotka informacyjna nt. "Wiosenny przegląd szkolnych i gminnych boisk oraz placów zabaw".

 • Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
  Pobierz - dokumenty wymagane przy odbiorze
  Pobierz - wzór1 -zawiadomienie o zakończeniu budowy