Dzisiaj jest:
ul. Pocztowa 1-3, 63- 600 Kępno, infolinia: 62 78 23 238
Polish English French German Russian

 

Cele programu:
- ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci,
- podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia,
- uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych, przekonanie ich o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i środowisku szkolnym,
- zainteresowanie rodziców zdrowiem ich dzieci i czynnikami wpływającymi na jego zachowanie.

Adresaci programu:
- dzieci 6-letnie,
- rodzice i opiekunowie.

pdf

" Moje dziecko idzie do szkoły"