Dzisiaj jest:
ul. Pocztowa 1-3, 63- 600 Kępno, infolinia: 62 78 23 238
Polish English French German Russian

RUSZA SIÓDMA EDYCJA KONKURSU WIEDZY O ZDROWYM STYLU ŻYCIA "TRZYMAJ FORMĘ!"

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! to dodatkowa inicjatywa realizowana w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” promującego zdrowy styl życia wśród młodzieży szkolnej o największym w Unii Europejskiej zasięgu. W roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się już siódma edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” Adresatami Konkursu są uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz gimnazjów zlokalizowane na terenie wszystkich powiatów ze wszystkich województw w Polsce. W Konkursie mogą wziąć udział również uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz gimnazjów, które nie uczestniczą w Programie.

W celu dokonania zgłoszenia oraz uzyskania dodatkowych informacji dotyczących Konkursu zapraszamy na stronę Konkursu www.konkurs.trzymajforme.pl


Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę" współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Partnerami programu są: Agencja Rynku Rolnego oraz Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie.

Patronami honorowymi programu są: Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia, Minister Sportu i Turystyki oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Instytut Żywności i Żywienia, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie oraz Federacja Konsumentów.

Celem programu "Trzymaj Formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Program „Trzymaj Formę!” pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.

Zainteresowane programem szkoły otrzymują nieodpłatnie zestaw nowoczesnych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla nauczycieli, rodziców i uczniów w skład których wchodzą: poradnik dla nauczycieli, broszura dla uczniów, ulotka dla rodziców oraz plakat z Talerzem Zdrowia.

W programie mogą uczestniczyć wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły gimnazjalne oraz podstawowe ( klas V i VI). Szkoły zainteresowane przystąpieniem do programu proszone są o kontakt z właściwą terenowo Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Pracownicy Pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej pełnią funkcję lokalnych koordynatorów programu i aktywnie wspierają szkoły w jego realizacji.

Program „Trzymaj Formę!” zapoczątkowany został w roku 2006, obecnie trwa XI edycja (rok szkolny 2016/2017).
Hasło przewodnie XI edycji Programu: „Trzymaj formę aktywnie i zdrowo”.
Dla celów Programu została stworzona interaktywna strona internetowa: www.trzymajforme.pl.

Sprawozdanie z realizacji X edycji programu „Trzymaj Formę!” w woj. wielkopolskim.


RUSZA SZÓSTA EDYCJA KONKURSU WIEDZY O ZDROWYM STYLU ŻYCIA „TRZYMAJ FORMĘ!”
Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! to dodatkowa inicjatywa realizowana w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” promującego zdrowy styl życia wśród młodzieży szkolnej o największym w Unii Europejskiej zasięgu.
W roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się już szósta edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”
Adresatami Konkursu są uczniowie klas I-III gimnazjów zlokalizowane na terenie wszystkich powiatów ze wszystkich województw w Polsce.
Konkurs skierowany jest zarówno do szkół gimnazjalnych, które uczestniczą
w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i do tych placówek, które nie realizują Programu.

Konkurs jest trzyetapowy, przy czym I etap - szkolny (w terminie pomiędzy 13 lutego 2017r.,a 3 marca 2017r.), II etap – powiatowy (w terminie 28 kwietnia 2017r.) oraz III-ogólnopolski (w terminie 14-16 czerwca 2017r.).
I i II etap Konkursu zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej, w ramach strony internetowej. III edycja Konkursu składa się z części pisemnej wyłaniającej finalistów konkursu oraz części praktycznej wyłaniającej laureatów konkursu.

Już teraz możliwa jest rejestracja szkół zainteresowanych przystąpieniem do Konkursu!
W celu dokonania zgłoszenia oraz uzyskania dodatkowych informacji dotyczących Konkursu zapraszamy na stronę Konkursu www.konkurs.trzymajforme.pl