Dzisiaj jest:
ul. Pocztowa 1-3, 63- 600 Kępno, infolinia: 62 78 23 238
Polish English French German Russian

 

Bezpieczne technologie.
Telefony komórkowe, telewizja, Internet to narzędzia oferujące możliwość rozrywki, edukacji i kontaktu z bliskimi osobami. To również przestrzeń, w której dochodzi do wielu niepokojących zjawisk tj.: łatwy dostęp do pornografii czy innych niebezpiecznych treści dotyczących przemocy, narkotyków, hazardu czy propagowania niebezpiecznych ideologii.
Państwowa Inspekcja Sanitarna woj. wielkopolskiego realizując działania zmierzające do kształtowania prozdrowotnego stylu życia społeczeństwa przedstawia rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia - Departament Matki i Dziecka, elektroniczne poradniki dla rodziców i wychowawców przygotowane przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa:

- poradnik dla rodziców, którzy pragną zadbać o bezpieczeństwo dziecka w cyfrowym świecie „Bezpieczne technologie”,
- poradnik „Chrońmy dzieci przed pornobiznesem – wyzwanie do działania”.

W ww. poradnikach znajduje się wiele praktycznych wskazówek, jak pomóc dzieciom rozpoznawać i unikać potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z nowoczesnych technologii, które mogą w konsekwencji prowadzić do uzależnień, zaburzeń osobowości, agresji i niszczenia relacji społecznych.

Grypa sezonowa.

Grypa, a przeziębienie.
Objawy grypy nie są specyficzne, tzn. różne objawy kliniczne wywołane przez wirusa grypy mogą być również wywołane przez inne wirusy oddechowe. W tym samym czasie, kiedy w populacji krąży wirus grypy, w środowisku są obecne również wirusy grypopodobne. Objawy grypopodobne może wywołać ponad 200 wirusów oddechowych. Cechą charakterystyczną przeziębienia jest zazwyczaj zmniejszenie drożności nosa, średnie objawy zmęczenia, osłabienie, ból oczu, kaszel. Temperatura, stan podgorączkowy, utrata apetytu, ból głowy występują rzadko.

Charakterystyka grypy.
Wirus grypyGrypa to bardzo zaraźliwa choroba zakaźna, występująca corocznie, która przebiega pod postacią ostrej infekcji układu oddechowego - atakowane są przede wszystkim górne drogi oddechowe: nos, gardło, oskrzela, rzadziej płuca. Zakażenie wirusem grypy szerzy się drogą kropelkową przez kontakt bezpośredni (z osoby na osobę) - podczas kaszlu lub kichania osoby zainfekowanej, także przez skażone przedmioty (klawiatury komputerowe, klamki, uchwyty w komunikacji miejskiej itp.). Do zakażenia może także dojść poprzez dotkniecie ust lub nosa rękoma, na których znajdują się cząstki wirusa.

Po okresie inkubacji trwającym 1-4 dni (średnio 1-2 dni), nagle pojawiają się objawy:

Objawy.

- grypygorączka > 38°C, dreszcze,
- uczucie rozbicia, osłabienia,
- bóle mięśniowe, stawowe,
- katar,
- ból gardła,
- suchy napadowy kaszel,
- bóle głowy.

W przypadku wystąpienia objawów, skontaktuj się ze swoim lekarzem.W sytuacji wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów należy bezwzględnie pozostać w domu i w trybie pilnym skontaktować się ze swoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

Okres zakaźności utrzymuje się 1 dzień przed i 3-5 dni po wystąpieniu objawów. Dzieci poniżej 12 r.ż. mogą być źródłem zakażenia dla innych osób przez okres do 10 dni, przy czym u małych dzieci okres zaraźliwości może mieć początek nawet na 6 dni przed wystąpieniem objawów.

Osoby szczególnie narażone na zakażenie.
Do grupy osób szczególnie podatnych na zakażenie należą:
- małe dzieci,
- osoby powyżej 60 r.ż.,
- osoby chorujące na choroby przewlekłe min.: choroby układu oddechowego, układu sercowo-naczyniowego i cukrzycę,
- osoby po przeszczepach,
- osoby zakażone wirusem HIV.

Powikłania po przebiegu grypy.
Do najczęszych powikłań w przebiegu grypy należą:
- zapalenie płuc, oskrzeli,
- zaostrzenie obturacyjnej choroby płuc,
- zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia,
- ostre zapalenie ucha środkowego, zatok przynosowych,
- zapalenie krtani, tchawicy.

Do powikłań rzadko występujących należą:
- zapalenie mózgu,
- zapalenie opon móżgowo-rdzeniowych,
- zespół wstrząsu toksycznego.

Każdego roku z powodu ciężkiego przebiegu grypy i występujących powikłań pewien odsetek chorych wymaga hospitalizacji. Z powodu grypy rejestruje się zgony.

Zapobieganie zakażeniom wirusem grypy.
Ze względu na bardzo dużą zmienność wirusa grypy, wrażliwość populacji na zakażenie jest bardzo powszechna. W roku 2014 w Wielkopolsce zarejestrowano 422 561 zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na grypę (współczynnik zapadalności 12179,4/100 tys. mieszkańców).
Najskuteczniejszą metodą zapobiegania zakażeniu wirusem grypy jest szczepienie. Skład szczepionki jest każdego roku weryfikowany na podstawie obserwacji typów i podtypów wirusa grypy w wielu rejonach świata, aby zapewnić jej skuteczność w aktualnym sezonie. To pociąga za sobą konieczność powtarzania szczepienia w każdym kolejnym roku, celem zabezpieczenia się przed aktualnie krążącymi szczepami wirusa grupy. Odporność poszczepienna utrzymuje się zwykle do 6 miesięcy i zapewnia ochronę w sezonie epidemicznym.

Podstawowe zasady higieny osobistej w zapobieganiu zakażeniu wirusem grypy:
- higiena kaszlu (zasłanianie nosa i ust chusteczką higieniczną podczas kichania i kaszlu),
- używanie jednorazowych chusteczek higienicznych i wyrzucanie ich do kosza natychmiast po użyciu,
- bezwzględne przestrzeganie higieny rąk (częste mycie rąk wodą z mydłem),
- częste i dokładne wietrzenie pomieszczeń,
- unikanie kontaktów z osobami zakażonymi.

Zasłaniamy usta przy kaszlu Korzystamy z jednorazowych chusteczek i wyrzucamy je natychmiast po użyciu Często myjemy ręce wodą z mydłem

Antybiotyki, a leczenie grypy.
Antybiotyki nie pomagają w leczeniu grypy, ponieważ przeznaczone są do zwalczania bakterii, a nie wirusów. Przy infekcji grypowej należy unikać podawania antybiotyków, jeżeli nie ma wskazań lekarskich.

Dodatkowe informacje również w zakładce "Zdrowie i profilaktyka - Grypa" na stronach Ministerstwa Zdrowia.

Literatura:
Baumann-Popczyk A., Sadkowska-Todys M., Zieliński A.: Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka, Wydanie VII, Bielsko-Biała 2014.
Informacje z Krajowego Ośrodka ds. Grupy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego, www.pzh.gov.pl/grypa/.
Portal – Szczepienia info, www.szczepienia.pzh.gov.pl
Program szczepień ochronnych na rok 2015, Załącznik do komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 października 2014 r. (poz. 72).
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, Ocena Stanu Sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna województwa wielkopolskiego w roku 2014, Poznań 2015r.

Opracowanie: Agnieszka Dyk-Duszyńska
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia